[Dopsáno!] Rukopis mojí knihy o uzdravení z rakoviny! je konečně dopsaný!

06.11.2023

A tak po cca měsících vzájemné komunikace, psaní a ladění je rukopis mojí knihy o uzdravení z rakoviny hotový!

Desítky možná stovky hodin společného sezení, diskusí o obsahu a můžeme konečně rukopis předat mému nakladateli. 

Vzpomínám si, že přesně před 12 měsíci jsem dopsal svůj původní rukopis.

Rukopis budoucí knihy napsaný někým, kdo chtěl dát své poznání z cesty uzdravení z rakoviny na světlo světa.

S nakladatelem jsme se po přečtění betačtenáři dohodli, že byť je to příběh velmi zajímavý a v mnohém strhující, je potřeba jej dát do literární podoby.

A i proto rozšířil náš tým Michal , skvělý spisovatel s neuvěřitelným duchovním přesahem.

Rukopis je prostě skvělý!

Je v něm vše co má ve správné knize o uzdravení z rakoviny (platí to i pro jiné tzv. chronické či nevyléčitelné nemoci) být. 

Je tam silný, pro mnohé až neuvěřitelný příběh, se zbývajícími pár týdny života a mnoha neuvěřitelnými zvraty.

Je tam popsáno mé vnitřní poznání, uvědomění a hlavně poučení do dalšího života.

Je tam jednoduše popsán návod jak uzdravení rakoviny pomocí Protokolu Moje cesta dosáhnout.

Je tam na konci knihy sekce se spoustou otázek a mých odpovědí, které jsem za posledních 5 let dostával od mých "uzdravení hledajících".

Musím říct, že jsem hrdý na to co se nám s Michalem podařilo.

A teď už jen "dílo" předat mému nakladatel.

Ten jej zařadí do svého programu zpracování a následného vydání knihy.

Na nic nebudu tlačit.

Vím totiž, že v mojí knize je přesně to co potřebují milióny lidí, kteří trpí diagnózou rakovina.

A také vím, že se tato kniha k nim dostane. 

U každého z nich to bude vždy ve správný čas.

A možná změní moje kniha i svůj název.

Ten původní - Dohoda s rakovinou se zdá, že je pro spoustu čtenářů nesrozumitelný a také nepochopitelný.

Jak by mohl někdo udělat dohodu s rakovinou, že️?

Vše bude tak, jak má být. 

Vím to.

Děkuji všem, kteří mi s napsáním a dotvořením rukopisu mojí knihy pomáhali.

Děkuji Michalovi, mému nakladateli, který mě s Michalem seznámil a také mojí ženě Světlaně, která mi pomáhala se všemi částmi rukopisu.

A teď už jen - Děj se vůle Boží!


Děkuji z celého srdce!

Pavel Vojtek

Autor knihy o uzdravení z rakoviny